Rydych yma

Road Closure

In the interest of safety the road between the SNP Carpark in Nant Peris and the Bus Stop in Pen y Gwryd will be closed to facilitate the Slateman Triathlon on 19th May 2018 between 0900 and 12.15

Par:  Gorchymyn Cyngor Gwynedd, Digwyddiadau Arbennig (Ffordd yr A4086, Pen y Gwryd, Llanberis – “Treiathlon Slateman”) (Rheolaeth Trafnidiaeth Dros Dro) 2018

Buaswn yn ddiolchgar pe baech yn nodi daw’r Gorchymyn i rym ar y 19eg o Fai, 2018 ac y pery rhwng 09.00 y bore hyd at 12.15 y prynhawn ar gyfer “Treiathlon Slateman 2018”.  Os yr ydych angen mwy o wybodaeth yngln â’r gwaharddiad cysylltwch â’r Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd ar (01286) 679437.

Gorchymyn - Digwyddiad Arbennig - Triathlon - Slateman 2018.pdf

Re:  The Gwynedd Council, Special Events Order (The A4086 Road, Pen y Gwryd, Llanberis – “Slateman Triathlon”) (Temporary Traffic Management) 2018

Please note that the Order comes into effect on the 19thMay, 2018 and will last between 09.00 a.m. and 12.15 p.m. for the “Slateman Triathlon 2018”.  Should you require more details concerning the closure please contact the Transportation and Street Care Service on (01286) 679437.

Section 16A Rhybudd - Treiathlon Slateman 2018.pdf

Slateman Road Closure