You are here

Croeso i Llanc y Tywod 2017

Croeso i Treathlon Llanc Y Tywod 2017 wedi’i bweru gan Suunto, y râs trydydd a'r olaf yn y 'Cyfres Triathlon Antur' gan Camu I’r Copa.

Lleoliad râs Llanc Y Tywod yw’r goedwig anhygoel Niwbwrch, cychwyn a gorffen o fewn 700ha o goedwig, gyfagos i'r byd-enwog Traeth Llanddwyn.

Mae gan Llanc Y Tywod  rhywbeth ar gyfer pob gallu gan ei fod yn cynnwys dewis o bedwar pellter, Legend 72.4, Savage, llawn a Sbrint. Byddwch hefyd yn gallu cystadlu fel tîm ras gyfnewid yn y pellteroedd llawn a sbrint.

Newydd ar gyfer 2017, yw'r Legend Llanc Y Tywod 72.4, bydd y digwyddiad pellter hanner ‘iron man’ hwn yn profi hyd yn oed y triathletes fwyaf profiadol!

Beth i’w Ddisgwyl

Mae'r Llanc Y Tywod yn un o'r triathlons arfordirol harddaf a mwyaf eiconig yn y byd. Mae'r râs yn dal lle arbennig yng nghalonau pawb sy'n cymryd rhan, ac am lai na £ 90 am y pellter llawn, mae’n hefyd yn un o'r rasys fwyaf gwerth eich arian!


Crysau-t a Hwdi’s

Rydym wedi ymuno â BONK Athletic i gynnig y  crys-t a Hwdi technegol gorau sydd ar gael i chi! Archebwch eich un chi wrth gofrestru - bydd dim ond ychydig ar gael i'w prynu ar ddiwrnod y digwyddiad!


Pentref y Digwyddiad

Mae pentref y digwyddiad yn cynnwys digon i'w weld a'i wneud drwy gydol y dydd - o fwyd poeth ac oer a diodydd, stondinau partner a stondin Always Aim High, bydd yna rywbeth i bawb – os ydych yn cymryd rhan neu’n gwylio.


Dyma beth y byddwch yn ei gael ar gyfer eich ffi cystadlu...

Cyfleuster toiled a pharcio ar faes y digwyddiad

Gorsafoedd diodydd o gwmpas y cwrs

Cefnogaeth fecanyddol

Tships amseru  electronig

Adloniant i’r teulu

Cerddoriaeth o'r hynod ddifyr gan Fand Bloco Sŵn Drum

Gwasanaeth canlyniadau wê

Wagenni codi

Medal bwrpasol ar gyfer yr holl gystadleuwyr

Darlleniad byw draws y byd

Cymorth brys

Bag nwyddau am DDIM wrth gofrestru

Event partners

  • Pedal Cover Insurance
  • High5 Sports Nutrition
  • KitBrix Logo
  • Aquasphere UK
  • Superfeet
  • Jones o Gymru
  • Zoot Sports