Adventure Championships Sprint 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Pencampwriaethau Antur 2023

Pencampwriaethau Antur 2023 Triathlon Sbrint

O chwareli Llanberis i Goedwig ysblennydd Niwbwrch gydag ychydig o fryniau bach rhyngddynt, mae'r gyfres hon yn rhywbeth na fyddwch chi'n ei anghofio ar frys. Gogledd Cymru yw'r unig le yn y DU lle mae mynyddoedd uchel yn cwrdd â dyfroedd clir crisial ar draethau tywodlyd a llynnoedd dŵr croyw. Efallai bod y pellter yn fyrrach ond y profiad yw popeth a mwy.

Pan fyddwch chi'n cystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

* Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau os gwnewch gofnodion ar wahân yn y digwyddiadau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

10 Jun 2023 | 29 Jul 2023 | 09 Sep 2023

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Races that are part of Pencampwriaethau Antur 2023

Prisio

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2023

  • £220.99

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Pencampwriaethau Antur 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol