Adventure Championships Standard 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Safonol

O chwareli Llanberis i Goedwig ysblennydd Niwbwrch gyda rhediad i ben mynydd rhyngddynt, mae'r gyfres hon yn rhywbeth na fyddwch chi'n ei anghofio ar frys. Gogledd Cymru yw'r unig le yn y DU lle mae mynyddoedd uchel yn cwrdd â dyfroedd clir crisial ar draethau tywodlyd a llynnoedd dŵr croyw. Mae triathletwyr pellter safonol yn cael profiad o'r gorau o'r tri lleoliad, i lawer unwaith nid yw'n ddigon.

Pan fyddwch chi'n cystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

* Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau os gwnewch gofnodion ar wahân yn y digwyddiadau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

11 Jun 2023 | 30 Jul 2023 | 10 Sep 2023

Location

Distances

Details coming soon

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 10/10/2022

  • £236.99

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2023

  • £260.99
Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol