Cymraeg

Triathlon | Pencampwriaethau Antur 2022

Pencampwriaethau Antur 2022 Triathlon Safonol

O chwareli Llanberis i Goedwig ysblennydd Niwbwrch gyda rhediad i ben mynydd rhyngddynt, mae'r gyfres hon yn rhywbeth na fyddwch chi'n ei anghofio ar frys. Gogledd Cymru yw'r unig le yn y DU lle mae mynyddoedd uchel yn cwrdd â dyfroedd clir crisial ar draethau tywodlyd a llynnoedd dŵr croyw. Mae triathletwyr pellter safonol yn cael profiad o'r gorau o'r tri lleoliad, i lawer unwaith nid yw'n ddigon.

Pan fyddwch chi'n cystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

* Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau os gwnewch gofnodion ar wahân yn y digwyddiadau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

12 Jun 2022 | 31 Jul 2022 | 11 Sep 2022

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

EVENT OVER

Races that are part of Pencampwriaethau Antur Triathlon 2022

Prisio

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 01/06/2022

  • £236.99

EVENT OVER

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Pencampwriaethau Antur Triathlon 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol