Cymraeg

Triathlon | Pencampwriaethau Antur 2022

Pencampwriaethau Antur 2022 Triathlon Llanc y Llechi Safonol

Am ddechrau! Rhan gyntaf y Pencampwriaethau Antur, Triathlon Llanc y Llechi yw'r Triathlon Antur fwyaf Eiconig yng Nghymru. Gan ddechrau yn Llanberis; calon treftadaeth ddiwydiannol Eryri mae hon yn ras ddigyffelyb sy'n cyfuno golygfeydd godidog â heriau epig. Mae 220 Tri Magazine wedi rhestru cwrs rhedeg Llanc y Llechi fel un o'r goreuon yn y byd!

Dates

12 Jun 2022

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

EVENT OVER

Route Description

Nofiwch yn dwr croyw anhygoel Llyn Padarn yng nghysgod yr Wyddfa wedi'i amgylchynu gan hanes y Chwareli Llechi yn fynyddoedd Cymru.

Mae'r llwybr beicio yn cymryd rhai o'r golygfeydd mwyaf eiconig yn Ogledd Cymru. Dechreuwch gan ddringo Pass enwog Llanberis i Ben y Pass wrth ochr yr Wyddfa, cyn troi i'r chwith a mynd tuag at Gapel Curig, cartref Canolfan Mynydd Plas y Brenin. Efo golygfeydd o Lyn Mymbyr a Moel Siabod nid yw'r golygfeydd yn yr adran yma i'w fethu! Yn Gapel Curig byddech yna yn troi i'r chwith eto a mynd tuag at Fethesda yn mynd trwy'r baradwys fynyddig o Gwm Ogwen. Byddech yn mynd heibio rhai o gopaon mwyaf eiconig Cymru; Tryfan, Glyder Fach a Fawr a dechrau mynyddoedd y Carneddau. Cyn mynd i mewn i Fethesda yn iawn, trowch i'r chwith tuag at Dregarth a gwnewch eich ffordd ar hyd y llai bryniog ond dal heriol ystalau isaf yn ôl tuag at Lanberis.

Mae'r rhediad Llanc y Llechi yn dechrau yn gweddol hawdd ond dim llai prydferth na gweddill y llwybr gan cymryd i mewn Castell hanesyddol Dolbadarn, ond wrth i chi redeg heibio Llyn Peris wrth droed Chwarel Llechi Dinorwig, peidiwch â cholli'ch nerf pan welwch yr hyn sydd i ddod. Dringfa 2km i fyny'r 'zig-zags' trwy'r chwarel sydd yn sialens i'r anadl a'r coesau. Gan barhau trwy'r dirwedd anhygoel hon a gwneuthuriad gan ddyn am 1.5km arall, yna fe ddewch i'r disgyniad i'r goedwig. Ewch tuag at Fachwen a darn byr ar y ffordd, ac yna disgyniad serth unwaith eto i'r coed. Yna byddwch chi'n gwneud eich ffordd ar hyd llwybrau hyfryd Parc Padarn a heibio'r Hen Ysbyty Chwarel wrth i chi gyrraedd eich disgyniad olaf i lawr i'r cae a'r rownd derfynol yn syth i'r llinell derfyn, efallai y bydd gennych chi, erbyn hyn, ryw syniad o'r hyn ydyw yw bod yn Llanc y Llechi go iawn.

Prisio

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 01/06/2022

  • £236.99

Pris Safonol - Safonol Pencampwriaethau Antur (Llanc y Llechi/Llanc yr Eira/Llanc y Tywod)

Diwedd: 01/06/2022

  • £236.99

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Trosglwyddo

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwybodaeth Covid-19

EVENT OVER

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

Videos Title

The final part of the Adventure Championships and a fitting closer to the most epic multi-terrain, adventure triathlon series in the calendar The Sandman has been described as the beautiful triathlon in the race calendar.

The final part of the Adventure Championships and a fitting closer to the most epic multi-terrain, adventure triathlon series in the calendar The Sandman has been described as the beautiful triathlon in the race calendar.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Pencampwriaethau Antur Triathlon 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol