Cymraeg

Cani Cross | Llwybr Môn 2022

Llwybr Môn 2022 Cani Cross 10k

Mae'r cwrs yn eich tywys trwy'r coed ar y llwybrau coetir troellog hardd a arferai gynnal Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Gymanwlad a Phellter Ultra. Gyda llwyth o lwybrau trac sengl, coedwig dawel, golygfeydd o'r môr a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth at ddant pawb yn y ras hon.

Bydd gan redwyr cani-cross eu llinell gychwyn eu hunain ac amser cychwyn i osgoi tagfeydd gyda rhedwyr eraill. Mae rhedwyr wedi'u cyfyngu i un ci ac mae'n rhaid bod ganddyn nhw'r cit cywir. Gweler Cwestiynau Cyffredin y digwyddiad am ragor o wybodaeth.

Dates

22 May 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Closing Date: 20.05.2022

CLOSED

Routes

Route Description

Dechreuwch trwy redeg ar y trac coedwig lydan wrth ochr y traeth lle cewch gipolwg ar Benrhyn Llyn ac Ynys Llanddwyn. Wrth i chi dynnu lefel gyda'r ynys, trowch i'r dde ac ewch ymhellach i mewn i'r goedwig binwydd ac ymlaen i drac sengl a llwybrau rhedeg tywodlyd. Mae'r cwrs yn dolennu i ran olaf ar y llwybr sy'n ffurfio'r ffin rhwng y goedwig a Warren Niwbwrch agored gyda golygfeydd agored allan i'r môr. Mae troad olaf i'r dde yn dod â'r rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn, a chroeso cynnes gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 26/12/2021

  • £28.00

Pris Safynol

Diwedd: 20/05/2022

  • £29.99

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Cut Off Times

Gwobrau

Cit Gorfodol

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 20.05.2022

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Cani-cross Llwybr Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol