Cymraeg

Dates

16 May 2021

Location

Details coming soon

Routes

Route Description

Dechreuwch trwy redeg ar y trac coedwig lydan sy'n cofleidio'r arfordir o'r dwyrain i'r gorllewin ochr yn ochr â Thraeth enwog Niwbwrch a Thraeth Malltraeth helaeth gyda chipolygon ar Benrhyn Llyn ac Ynys Llanddwyn. O'r fan hon ewch tua'r tir ac yn ddwfn i mewn i'r goedwig binwydd ar drac sengl a llwybrau rhedeg tywodlyd reit i ben y goedwig. Mae eich pwynt troi cyntaf rhwng pentrefi Niwbwrch a Malltraeth lle dychwelwch yn ôl y ffordd y daethoch am bellter byr cyn gwyro i'r chwith a sgertio ymyl y goedwig nes i chi gyrraedd y ffin â Niwbwrch Warren. Rhedwch i'r gogledd ar hyd ymyl Warren tuag at Ben Lon a'r llyn lle byddwch chi'n taro'r pwynt troi rownd olaf. Mae hyn yn nodi'r rhan derfynol ar hyd ffin y goedwig a'r Warren agored gyda golygfeydd agored allan i'r môr, nes i chi ddychwelyd i'r traeth a chroeso gwych wrth y llinell derfyn.

Prisio

Hanner Marathon

£36.00

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Seremoni Wobrwyo

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol