Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022 Rhedeg Llwybr 10k

Mae'r cwrs yn eich tywys trwy'r coed ar y llwybrau coetir troellog hardd a fu unwaith yn gartref i Bencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Gymanwlad a Phellter Ultra. Gyda llwyth o lwybrau trac sengl, coedwig dawel, golygfeydd o'r môr a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth i bawb yn y ras hon.

Dates

22 May 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Routes

Route Description

Dechreuwch trwy redeg ar y trac coedwig lydan wrth ochr y traeth lle cewch gipolygon ar Benrhyn Llyn ac Ynys Llanddwyn. Wrth i chi dynnu lefel gyda'r ynys, trowch i'r dde ac ewch ymhellach i mewn i'r goedwig binwydd ac ymlaen i draciau rhedeg sengl a thywodlyd. Mae'r cwrs yn dolennu i ran olaf ar y llwybr sy'n ffurfio'r ffin rhwng y goedwig a Warren Niwbwrch agored gyda golygfeydd agored allan i'r môr. Mae troad olaf i'r dde yn dod â'r rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn, a chroeso arwyr gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 26/12/2021

  • £28.00

PRIS SAFONOL

Diwedd: 21/05/2022

  • £29.99

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Hanner Marathon & 10K Llwybr Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol