Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022 Rhedeg Llwybr Hanner Marathon

Dates

22 May 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Routes

Route Description

Mae Hanner Marathon Llwybr Môn wedi’i leoli yn amgylchedd prydferth Coedwig Niwbwrch, Ynys Môn. Mae'r cwrs yn mynd â chi drwy'r coed i'r llwybrau coetir troellog hardd a fu unwaith yn gartref i Bencampwriaethau Rhedeg Mynydd a Phellter Tramor y Gymanwlad. Fe gewch chi gipolwg ar Benrhyn Llŷn ac Ynys Llanddwyn ymhlith golygfeydd anhygoel eraill a gyda llwyth o lwybrau coedwig un trac, golygfeydd tawel o’r goedwig a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth at ddant pawb yn y ras hon. Mae'r cwrs yn dolennu i ddod â rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn a chroeso arwr gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 26/12/2021

  • £38.00

PRIS SAFYNOL

Diwedd: 21/05/2022

  • £39.99

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Seremoni Wobrwyo

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Hanner Marathon & 10K Llwybr Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol