Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2022 Rhedeg Llwybr Hanner Marathon

Dates

22 May 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Routes

Route Description

Mae Hanner Marathon Llwybr Môn wedi’i leoli yn amgylchedd prydferth Coedwig Niwbwrch, Ynys Môn. Mae'r cwrs yn mynd â chi drwy'r coed i'r llwybrau coetir troellog hardd a fu unwaith yn gartref i Bencampwriaethau Rhedeg Mynydd a Phellter Tramor y Gymanwlad. Fe gewch chi gipolwg ar Benrhyn Llŷn ac Ynys Llanddwyn ymhlith golygfeydd anhygoel eraill a gyda llwyth o lwybrau coedwig un trac, golygfeydd tawel o’r goedwig a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth at ddant pawb yn y ras hon. Mae'r cwrs yn dolennu i ddod â rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn a chroeso arwr gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 26/12/2021

  • £38.00

PRIS SAFYNOL

Diwedd: 21/05/2022

  • £39.99

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Seremoni Wobrwyo

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 21.05.2022

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Hanner Marathon & 10K Llwybr Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol