Cymraeg

Gwybodaeth i Bobl Leol copy

Covid-19

Diogelwch pawb sy'n mynychu ein digwyddiadau yw ein prif flaenoriaeth, ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth ddiweddaraf ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad diogel cofiadwy yn y gymuned. Sylwch y gall yr holl amseriadau isod newid.

Amseroedd

Bydd y ras gyntaf yn dechrau am 08:00 efo athletwyr yn dechrau cyrraedd o 07:00. Disgwylir i'r ras olaf gorffen am 11:00 a'r Pentref Digwyddiad i gau am 18:00.

Cau Ffyrdd

Dydd Sadwrn

Dim cau ffyrdd

Dydd Sul

Er mwyn rhoi’r profiad gorau a mwyaf diogel i’r cystadleuwyr a’r gwylwyr, rydym wedi cael caniatâd i gau’r ffyrdd canlynol a rhoi dargyfeiriadau amgen ar waith:

Rhwng 06:00 a 10:30:

  • International Drive i'w gyffordd efo Olympian Way
  • Olympian Way, Watkiss Way ac i'r chwith ar Dunleavy Drive o'i gyffordd efo Watkiss Way i'w gyffordd efo Dunleavy Drive Retail Park

Rhwng 06:00 a 15:00

  • East Tyndall Street o'i gyffordd efo Schooner Way i'w gyffordd efo Herbert Street a Lloyd George Avenue
  • Lloyd George Avenue o'i gyffordd efo Herbert Street i'w gyffordd efo Bute Place - Bydd mynediad allan o eiddo Lloyd George Avenue yn cael ei gynnal gan Stiwardiaid Cau Ffordd ar ddiwrnod y digwyddiad.
  • Bute Place o'i gyffordd efo Lloyd George Avenue i'w gyffordd efo Pierhead Street.
  • James Street, Clarence Road, Avondale Road a Ferry Road i'w gyffordd efo Clive Street.

Mae preswylwyr Channel View ac ardal Clive Street sydd angen cael eu ceir allan cyn i'r ffordd ailagor yn cael eu hannog i barcio ym maes parcio'r IKEA dros nos ddydd Sadwrn. Rydym yn ddiolchgar iawn i IKEA am roi'r cyfle hwn i ni, ond nodwch fod ceir yn cael eu gadael mewn perygl perchnogion.

Bydd darpariaethau i drigolion Clawdd Clarence, Pomeroy Street, Hamadryad Road, Clarence Place, Hunter Street, Burt Street, Burt Place, Harrowby Place, Harrowby Lane, Harrowby Street i fynd i mewn ac allan o'r ardal gaeedig trwy gydol y dydd. Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddiadau’r stiwardiaid yn llym.

Disgwyliwch oedi os ydych chi'n teithio yn yr ardal. Bydd stiwardiaid wrth law i arwain a chynorthwyo ac, os bydd argyfwng, byddant yn gallu hebrwng cerbydau i mewn ac allan fel a phan fo hynny'n briodol.

Fel cwmni o Gymru rydym yn gweithio'n agos gyda'r gymuned leol i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch ac anghyfleustra â phosib, a diolchwn ichi ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth wrth helpu i ddod â Thriathlon Prifddinas i Gymru. Dewch allan i gefnogi'r beicwyr a'r rhedwyr wrth iddynt basio a rhoi croeso Cymreig enfawr iddynt. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynglŷn â'r ras, cysylltwch â ni.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw Gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd yn ein digwyddiadau oherwydd Covid-19. Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad diogel covid.Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Cymryd Rhan

Rydym bob amser yn cadw llygad am bobl i ymuno â'n tîm anhygoel o Farsialiaid a Gwirfoddolwyr ac mae'n ffordd wych o godi arian ar gyfer eich grŵp cymunedol neu elusen leol. Os ydych chi'n fusnes lleol a bod gennych gynigion dros benwythnos digwyddiadau, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynnwys yn ein cyfathrebiadau â'n hathletwyr. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer stondinau yn ein Pentref Digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.

test