Cymraeg

Events / Duathlon

Duathlon Caerdydd 2022

Mae Duathlon Caerdydd yn opsiwn perffaith ar gyfer cystadleuwyr sydd am brofi awyrgylch cosmopolitan Triathlon Caerdydd heb wlychu eu traed.

Yn newydd sbon ar gyfer 2021, mae'r Sbrint Duathlon yn cynnwys yr holl olygfeydd anhygoel sydd gan Fae Caerdydd i'w cynnig sy'n caniatáu i athletwyr brofi'r croeso cynnes afieithus yng nghysgod Canolfan y Mileniwm.

Cofrestru ar gyfer Triathlon Caerdydd yw eich tocyn i gystadlu yn un o duathlonau dinas gorau'r DU. Nid yn unig y dylech chi ddisgwyl ffordd cwbl gaeedig a sylw gaiff ei ledaenu ledled y byd, ond dylech chi hefyd ddisgwyl ras fyddech chi eisiau rhannu â phawb.

Dates

26 Jun 2022

Location

Caerdydd

Races

Dewis Eich Pellter

Cardiff Bike Grafitti

Caerdydd 2022

Sbrint

26 Jun 2022

Rhedeg 1: 2.1km

Beic: 18.5km

Rhedeg 2: 4.7km

Find out more Caerdydd Duathlon Sbrint 2022

What's Included

Cardiff busy event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

Cardiff Family Cheer

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

Cardiff Mount Line Marshals

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Cardiff Medals

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Cardiff Run Elite Landmarks

Lleoliad Syfrdanol

Pensaernïaeth unigryw Caerdydd yw cefndir eich ras.

Cardiff winner tape GBR close

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol