Treiathlon Llandudno 2023 | Always Aim High

Cymraeg

Events / Triathlon

Treiathlon Llandudno 2023

Yn dychwelyd am ei ail flwyddyn mae’r Triathlon hwn yn archwilio tref wyliau poblogaidd Llandudno. Yn digwydd yn gynnar ym mis Hydref, gyda Môr Iwerddon yn cadw ei gynhesrwydd hafaidd, mae'n amser gwych i herio'ch hun yn y rhan hardd hon o arfordir Cymru!


Mae’r cwrs yn gweld athletwyr yn nofio o dan lygad barcud y pier Fictoraidd eiconig (perffaith ar gyfer gwylwyr), cyn mynd ar eich beic ar hyd ein llwybr caeedig o amgylch Marine Drive, y ffordd hardd sy’n eich arwain o amgylch y Gogarth yn Llandudno.

Mae rhedeg ar hyd y promenâd yn darparu awyrgylch gwych, gyda gwylwyr ar hyd y llwybr, gan ddarparu'r un croeso cynnes Cymreig ag y gallwch ei ddisgwyl ym mhob Digwyddiad Anelu'n Uchel, hyd at y llinell derfyn.

Dates

01 Oct 2023

Location

Llandudno, Conwy

Dewis Eich Pellter

Rider on the Great Orme bike route of the Llandudno Triathlon

Llandudno 2023

Sbrint

01 Oct 2023

Nofio Môr: 750m

Beic: 17.5km

Rhedeg: 5km

Find out more Llandudno Sprint Triathlon 2023
Llandudno Triathlon 225

Llandudno 2023

Safonol

01 Oct 2023

Nofio Môr: 1500m

Beic: 34.75km

Rhedeg: 10km

Find out more Llandudno Standard Triathlon 2023

What's Included

0221 08 1868 101311

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd gydag awyrgylch hwyliog a chefnogol

Sportpictures Cymru 1009 IMG 6906 13 14 04

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w wneud a'i weld

Snowman Mike 307

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Harlech Slate Coaster

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Llandudno Bike Route

Lleoliad Syfrdanol

Golygfeydd arfordirol hyfryd Cymreig mewn tref wyliau Fictoraidd

Llandudno Triathlon 194

Amseru Proffesiynol

System amseru 'chip'

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol