Cymraeg

Events / Rhedeg Ffyrdd

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn 2021

Jones Crisps Hanner Marathon & 10km syfrdanol Môn - Yr hanner marathon harddaf yn y DU!

Mae gan y ddwy ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel yn y wlad - Pont Grog Menai sydd wedi'i chau yn llwyr. Wedi'i amgylchynu gan olygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, harddwch ac unigrywiaeth y digwyddiad hwn yn y pen draw yw'r hyn sy'n denu pobl o bob rhan o'r DU i Ynys Môn i gymryd rhan flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Hanner Marathon a 10k Jones Crisps yn berffaith ar gyfer pob gallu gyda channoedd o gyfranwyr cyntaf, codwyr arian a rhedwyr profiadol yn cyd-dynnu ar y dechrau. Gan ddarparu'r paratoad perffaith cyn Marathon Llundain a Conwy, mae'r cwrs tonnog hyfryd hwn gyda golygfeydd godidog yn berffaith ar gyfer Gorau Personol tymor cynnar.

Hefyd wedi'i gynnwys yn y digwyddiad gwych hwn mae ras 1 filltir y Dreigiau, hefyd yn dechrau ar Bont Grog Menai. I blant mor ifanc â 5 oed mae gwirioneddol rhywbeth i bawb!

Dates

05 Sep 2021

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Dewis Eich Pellter

AHM elite women corner

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn

Hanner Marathon

05 Sep 2021

Rhedeg: 13.1 milltir

Find out more Hanner Marathon Môn 2021
AHM Welsh flag vest

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn

10k

05 Sep 2021

Rhedeg: 10km

Find out more 10km Môn 2021
AHM Dragons Dash girls

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn

Rhediad y Dreigiau

05 Sep 2021

Rhedeg: 1 milltir

Find out more Rhediad y Dreigiau 2021

What's Included

AHM Event Village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, gollwng bagiau yn ddiogel a toiledau

AHM Dragons Dash dad daughter

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

AHM finish line marshal

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cludo

IMG 4845

Cofrodd Gofffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

AHM Menai Strait view

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Ynys Môn ac Eryri

AHM Ali finish tape clock

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip', traciwr byw a chanlyniadau ar-lein

AHM group with crisps

Truly fantastic race! I will definitely be back- the start line is fantastic, the views throughout are spectacular, and a massive thanks must go to the locals who came out in force ringing their cowbells to support every runner.

Cyfranogwr

mwy o adolygiadau

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol