Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd | Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022 Rhedeg Ffyrdd Rhediad y Dreigiau

Yn dychwelyd am 2022 yw ras iau hynod boblogaidd Ras y Ddraig. Yn 2021 cymerodd dros 200 o bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Cymru ran yn y ras 1 filltir sydd hefyd yn cychwyn ar Bont Grog Menai.

Dates

06 Mar 2022

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Routes

Prisio

Gwerthiant Cyffredinol

£7

Cofrestru

Pris Safonol

Diwedd: 03/03/2022

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amer Cychwyn

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol