Hanner Marathon Môn 2022 | Always Aim High

Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd | Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022 Rhedeg Ffyrdd Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai, sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

06 Mar 2022

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg
0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae Hanner Marathon Môn yn cychwyn ar Bont Grog eiconig Menai, cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol tref Porthaethwy ac ar hyd y ffyrdd caeedig troellog i Fiwmares. Ewch heibio Castell enwog Biwmares, yna ewch i fyny tuag at Lanfaes a chwblhau dolen fach cyn dychwelyd ar y ffordd y daethoch, gan edmygu'r golygfeydd syfrdanol o Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ar ffyrdd sydd wedi'i gau'n rhannol, ac yn arddangosiad syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Ogledd Cymru.

Prisio

Tier 1

Diwedd: 17/10/2021

  • £37.75

Tier 2

Diwedd: 28/02/2022

  • £39.99

Tier 3

Diwedd: 03/03/2022

  • £42.99

Course Records

Female Record - Anna Bracegirdle 01:16:09 2021
Male Record - Andi Jones 01:07:23 2014

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Oed

Amser Dechrau

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwobrau

Gywbodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol