Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd| Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn Rhedeg Ffyrdd Rhediad y Dreigiau

Yn dychwelyd am 2021 yw ras iau hynod boblogaidd Ras y Ddraig. Yn 2020 cymerodd dros 200 o bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Cymru ran yn y ras 1 filltir sydd hefyd yn cychwyn ar Bont Grog Menai. Mae hwn yn ddigwyddiad gwych ar gyfer ysbrydoli athletwyr ifanc a rhedwyr hwyl ac yn gyfle i'r teulu i gyd gymryd rhan yn y diwrnod gwych hwn a mynd â medal adref.

Dates

05 Sep 2021

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Routes

Pricing

Gwerthiant Cyffredinol

£7

Cofrestru

Important Information

Oed

Cofrestru

Amer Cychwyn

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn 2021

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol