Cymraeg

Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai, sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

05 Sep 2021

Location

Details coming soon

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae Hanner Marathon Môn yn cychwyn ar Bont Grog eiconig Menai, cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol tref Porthaethwy ac ar hyd y ffyrdd caeedig troellog i Fiwmares. Ewch heibio Castell enwog Biwmares, yna ewch i fyny tuag at Lanfaes a chwblhau dolen fach cyn dychwelyd ar y ffordd y daethoch, gan edmygu'r golygfeydd syfrdanol o Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ar ffyrdd sydd wedi'i gau'n rhannol, ac yn arddangosiad syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Ogledd Cymru.

Prisio

Tier 1

Diwedd: 30/04/2020

  • £33.75

Haen 1

Diwedd: 30/04/2020

  • £33.75

Tier 2

Diwedd: 28/09/2020

  • £35.75

Haen 2

Diwedd: 28/09/2020

  • £35.75

Tier 3

Diwedd: 22/08/2021

  • £37.75

Haen 3

Diwedd: 22/08/2021

  • £37.75

Tier 4

Diwedd: 04/09/2021

  • £40.75

Haen 4

Diwedd: 01/09/2021

  • £40.75

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Cau

Gwobrau

Gywbodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol