Cymraeg

Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai, sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

05 Sep 2021

Location

Details coming soon

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae Hanner Marathon Môn yn cychwyn ar Bont Grog eiconig Menai, cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol tref Porthaethwy ac ar hyd y ffyrdd caeedig troellog i Fiwmares. Ewch heibio Castell enwog Biwmares, yna ewch i fyny tuag at Lanfaes a chwblhau dolen fach cyn dychwelyd ar y ffordd y daethoch, gan edmygu'r golygfeydd syfrdanol o Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ar ffyrdd sydd wedi'i gau'n rhannol, ac yn arddangosiad syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Ogledd Cymru.

Prisio

Tier 1

Diwedd: 30/04/2020

  • £33.75

Haen 1

Diwedd: 30/04/2020

  • £33.75

Tier 2

Diwedd: 28/09/2020

  • £35.75

Haen 2

Diwedd: 28/09/2020

  • £35.75

Tier 3

Diwedd: 22/08/2021

  • £37.75

Haen 3

Diwedd: 22/08/2021

  • £37.75

Tier 4

Diwedd: 04/09/2021

  • £40.75

Haen 4

Diwedd: 01/09/2021

  • £40.75

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Cau

Gwobrau

Gywbodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol