Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd| Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn

Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn Rhedeg Ffyrdd Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

05 Sep 2021

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae Hanner Marathon Môn yn cychwyn ar Bont Grog eiconig Menai cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol tref Porthaethwy ac ar hyd y ffyrdd caeedig troellog i Fiwmares. Ewch heibio Castell enwog Biwmares, yna ewch i fyny tuag at Lanfaes a chwblhau dolen fach cyn dychwelyd ar y ffordd y daethoch, gan edmygu'r golygfeydd syfrdanol o Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ffyrdd sydd wedi'i gau'n rhannol yn arddangosiad syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Ogledd Cymru.

Pricing

Haen 1

Ends: 30/04/2020

  • £33.75

Haen 2

Ends: 28/09/2020

  • £35.75

Haen 3

Ends: 22/08/2021

  • £37.75

Haen 4

Ends: 01/09/2021

  • £40.75

Important Information

Oed

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Cau

Gwobrau

Gywbodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones Crisps Hanner Marathon a 10k Môn 2021

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol