Cymraeg

Gwybodaeth i Bobl Leol

Covid-19

Diogelwch pawb sy'n mynychu ein digwyddiadau yw ein prif flaenoriaeth, ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad diogel Covid yn y gymuned. Nodwch y gall yr holl amseriadau isod newid.

Amseroedd

Bydd y ras gyntaf yn cychwyn am 09:00 gydag athletwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 07:30. Disgwylir i'r ras olaf ddod i ben am 12:30 a phentref y digwyddiad i gau am 14:00.

Cau Ffyrdd

Bydd y ffordd rhwng Pont Menai a Biwmares (A545) ar gau i draffig o 08.30am ac yn ailagor am 12.30. Am y rheswm hwn bydd torbwynt llym am 11.15am yn Gallows Point ym Miwmares (tua 10 milltir).

I grynhoi, y ffyrdd sy'n cau yw:

The Bridge Inn / Anglesey Arms i Ganolfan Telford / layby Eglwys Mary - Ar gau yn ysbeidiol rhwng yr oriau o 08:50 - 09:45

Caeodd y briffordd o Sgwâr Uxbridge, Pont Menai i Orsaf Wasanaeth Texaco, Biwmares - rhwng 08:30 a 12.30.

Dwy ran o dair o faes parcio Ffair Porthaethwy i'w gau - bydd traean arall ar gael i drigolion lleol

Bydd mynediad ar gael o hyd ar gyfer cerbydau brys. Bydd mynediad i Gallows Point yn cael ei gynnal trwy'r gwyriad.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw Gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd yn ein digwyddiadau oherwydd Covid-19. Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel.

Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Cymryd Rhan

Rydym bob amser yn cadw llygad am bobl i ymuno â'n tîm anhygoel o Farsialiaid a Gwirfoddolwyr ac mae'n ffordd wych o godi arian ar gyfer eich grŵp cymunedol neu elusen leol. Os ydych chi'n fusnes lleol a bod gennych gynigion dros benwythnos digwyddiadau, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynnwys yn ein cyfathrebiadau â'n hathletwyr. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer stondinau yn ein Pentref Digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.