Craft Snowman Standard Duathlon 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Duathlon | Craft Llanc yr Eira 2023

Craft Llanc yr Eira 2023 Duathlon Safonol

Dates

30 Jul 2023

Location

Plas y Brenin, Eryri

Distances

Route Description

Nid yw'r Duathlon hwn ar gyfer y gwangalon. Rydych chi'n cael yr her anodd o redeg i fyny Moel Siabod unwaith a hanner! Yn ddiamod, dyma un o'r Duathlonau anoddaf y gellir ei gyflawni. Bydd eich rhediad cyntaf yn cynnwys esgyn i fyny llwybrau creigiog hardd Moel Siabod am 2.3km cyn troi o gwmpas a rhedeg yn ôl i lawr eto. Trowch i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig ac yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn i gyrraedd yr ardal pontio.

Mae llwybr Beicio Llanc yr Eira yn enwog am fod yn un o'r llwybrau beicio triathlon gorau yn y Byd. Mae'n cynnwys y rhan fwyaf o ddringfeydd a llwybrau mwyaf eiconig Gogledd Cymru ac mae'n her ynddo'i hun. Gan ddechrau yn agos at waelod yr Wyddfa, llifwch i lawr Bwlch Nant Gwynant a thuag at Feddgelert. Yma byddwch chi'n cwrdd ag afon Glaslyn yn beicio ochr yn ochr â'r dyfroedd gwyllt dŵr gwyn. Gan fynd draw i Faentwrog ar hyd yr esgyniadau a'r disgyniadau cul, troellog byddwch wedyn yn cychwyn eich dringfa i Dan y Grisiau, Blaenau Ffestiniog ac i fyny pas y Crimea. Mae'r disgyniad yr un mor serth yn llifo i lawr trwy Ddolwyddelan ac ar hyd Dyffryn Lledr i Fetws Y Coed. O'r fan hon, rydych chi bron yn ôl, ond mae yna un ddringfa olaf i fyny i Gapel Curig a chanol mynydd Plas Y Brenin.

I gwblhau'r ras hon mae Moel Siabod, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion unwaith eto ar y blaen. Y tro hwn mae'n rhaid i chi esgyn y 3.5km llawn i gyrraedd y copa ar 872m uwch lefel y môr cyn troi rownd i redeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y gorffeniad trowch i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig un tro olaf cyn taro'r cartref yn syth yn ôl tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn disgwyl chi.

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 28/08/2022

  • 70.99

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 29/07/2023

  • 80.99

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 28/08/2022

  • 80.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 29/07/2023

  • 90.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Duathlon Craft Llanc yr Eira 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol