Nick Beer 10k 2023 | Always Aim High

Cymraeg

Days
hours
minutes
seconds

Events / Rhedeg Ffyrdd

Nick Beer 10k 2023

Mae digwyddiadau Camu i'r Copa yn falch i gyflwyno digwyddiad rhedag ffordd newydd yn ein calendr digwyddiadau - y 10K Nick Beer eiconig.

Mae’r digwyddiad, sydd yn ei 31ain flwyddyn, yn flaenorol wedi’i redeg gan Redwyr Ffordd Gogledd Cymru ac mae Camu i'r Copa yn falch o ychwanegu’r ras wych hon at ein portffolio o dan ein hadran digwyddiadau cymunedol. Bydd y digwyddiad nid-er-elw hwn yn parhau i gefnogi elusennau lleol yn ogystal â Chlwb Rhedwyr Ffordd Gogledd Cymru.

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â rhedwyr o amgylch y Gogarth syfrdanol gyda’i olygfeydd godidog i Eryri, Ynys Môn a thu hwnt. Gyda channoedd o redwyr yn cymryd rhan flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'n ddechrau gwych i'r tymor rhedeg.

Mae gan y digwyddiad hwn hanes gwych, darllenwch bopeth am y dyn a'i hysbrydolodd, Nick Beer, yma: THE NICK BEER MEMORIAL 10 K

Dates

12 Feb 2023

Location

Llandudno, Conwy

Races

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

North Wales Road Runner winning a 10k race

Nick Beer 10k

10k

12 Feb 2023

Rhedeg: 10k

Find out more Nick Beer 10k

What's Included

Nick Beer 10k Event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man i ollwng bagiau yn ddiogel a thoiledau

Nick Beer 10k winner

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

Nick Beer 10k Llandudno

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cefnogaeth

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Conwy prom man arms out

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Conwy finish tape woman

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol