Nick Beer 10k Race in North Wales | Always Aim High

Cymraeg

Days
hours
minutes
seconds

Rhedeg Ffyrdd | Nick Beer 10k

Nick Beer 10k Rhedeg Ffyrdd 10k

Y ras perffaith ar gyfer rheini sydd yn hoffi pellteroedd llai, yn edrych am y cam nesaf o 10k ac efallai yn hyfforddi i hanner marathon.

Dates

12 Feb 2023

Location

Llandudno, Conwy

Distances

EVENT OVER

Route Description

Mae’r ras yn cychwyn ar Ben Morfa hardd Promenâd Llandudno y tu allan i Westy’r Imperial. Byddwch yn rhedeg heibio’r pier eiconig ac i’r Gogarth ei hun. Gyda golygfeydd o’r môr ar un ochr a chlogwyni anferth ar yr ochr arall, mae’n siŵr na fyddwch chi’n sylwi ar yr inclein o dan eich coesau yn yr adran gyntaf hon! Ym mhen draw’r Gogarth mae caffi ‘Rest And Be Thankful’, sy’n nodi eich bod yn agos at y pwynt hanner ffordd. Dim amser i orffwys, ond paratowch i fod yn ddiolchgar oherwydd mae'r disgyniad cyflym o'ch blaen! Byddwch yn llifo i lawr y ffordd tuag at Ben Morfa ac wrth i chi wneud fe gewch olygfeydd anhygoel o gastell Conwy ac Ynys Môn o’ch blaen ac i’r dde i chi. Ar ôl 8km byddwch yn cyrraedd yn ôl yn Llandudno ac yn rhedeg ar hyd y strydoedd Fictoraidd hanesyddol a fydd yn mynd â chi yn ôl i'r Promenâd a'r Gorffen.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 12/03/2022

  • 20.00

Pris Safonol

Diwedd: 11/02/2023

  • 23.00

Course Records

Female - Laura Day-Notts 35:48 2015
Male - Nick Swinburn 30:34 2009

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

EVENT OVER

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Nick Beer 10k 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol