Quarryman 5km Trail Run | Always Aim High

Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Rhediad Chwarelwr 2022

Dilynwch olion traed chwarelwyr Gogledd Cymru ar lwybr 5km sy'n mynd â chi o amgylch Chwarel Llechi hanesyddol Dinorwig yn Llanberis.

Mae'r dringfeydd yn anodd ond mae'r wobr yn fawr - a ydych chi'n barod i wisgo'ch esgidiau a chymryd cam trwy hanes?

Mae rhediad y Chwarelwr yn rhan o Lanc y Llechi10 penwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu pen-blwydd Llanc y Llechi a Chamu i'r Copa. Dyma'r digwyddiad perffaith i rywun sydd eisiau rhagflas o Lanc y Llechi, y rhai sy'n dod i gefnogi triathletwr a hoffai gymryd rhan ar raddfa lai, neu ddigwyddiad ychwanegol i'r rhai sy'n cystadlu yn y digwyddiadau triathlon, duathlon neu nofio. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar y prynhawn Sadwrn ac yn arwain at ein dathliadau gyda'r nos felly beth bynnag fo'ch rheswm dros redeg, dewch i ymuno â'r parti!

Dates

11 Jun 2022

Location

Llanberis

Races

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

Kinetica Quarry Man Challenge

Chwarelwr 2022

5K

11 Jun 2022

Rhedeg: 5km

Rhedeg: 5km

Find out more Rhediad Chwarelwr 5k 2022

What's Included

Event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd

0052 Finish Line 5357

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

IMG 7262

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 2739

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Whats App Image 2019 11 12 at 15 57 52

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ysblennydd, ysbrydoledig Eryri yw cefndir eich ras

6

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol