Cymraeg

Events / Duathlon

Superfeet Llanc y Tywod Duathlon 2021

Mae'r Duathlon Llanc y Tywod yn opsiwn gwych i athletwyr sydd am gystadlu mewn ras aml-weithgaredd gan gyfuno rhedeg a beicio yn un o leoliadau harddaf y DU!

Fe greodd y Sbrint Duathlon wefr ymysg duathletwyr yn ei flwyddyn gyntaf ac ers hynny rydym wedi bod â galw mawr am Duathlon Safonol felly yn 2021 byddwn yn cynnal y ddau ddigwyddiad pellter.

Dates

18 Sep - 19 Sep 2021

Location

Coedwig Niwbwrch

Closing Date: 16.09.2021

CLOSED

Dewis Eich Pellter

Sandman bike

Superfeet Llanc y Tywod 2021

Sbrint

18 Sep 2021

Rhedeg 1: 2km

Beic: 23km

Rhedeg 2: 5.4km

Find out more Llanc y Tywod Duathlon Sbrint 2021
Becky diack 21305038398 o

Superfeet Llanc y Tywod 2021

Safonol

19 Sep 2021

Rhedeg 1: 5.4km

Beic: 58.5km

Rhedeg 2: 10km

Find out more Llanc y Tywod Duathlon Safonol 2021

What's Included

IMG 3784

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

0153 09 8525

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

167 A5620

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 3785

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Sandman6

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Sandman4

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip'

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol