Duathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023 | Always Aim High

Cymraeg

Events / Duathlon

Duathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023

Mae'r Duathlon Llanc y Tywod yn opsiwn gwych i athletwyr sydd am gystadlu mewn ras aml-weithgaredd gan gyfuno rhedeg a beicio yn un o leoliadau harddaf y DU!

Fe greodd y Sbrint Duathlon wefr ymysg duathletwyr yn ei flwyddyn gyntaf ac ers hynny rydym wedi bod â galw mawr am Duathlon Safonol felly yn 2021 byddwn yn cynnal y ddau ddigwyddiad pellter.

Dates

09 Sep - 10 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Dewis Eich Pellter

Sandman bike

Superfeet Llanc y Tywod 2023

Sbrint

09 Sep 2023

Rhedeg 1: 2km

Beic: 23km

Rhedeg 2: 5.4km

Find out more Sandman Sprint Duathlon 2022 copy
Becky diack 21305038398 o

Superfeet Llanc y Tywod 2023

Safonol

10 Sep 2023

Rhedeg 1: 5.4km

Beic: 58.5km

Rhedeg 2: 10km

Find out more Sandman Standard Duathlon 2022 copy

What's Included

IMG 3784

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

0153 09 8525

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

167 A5620

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 3785

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Sandman6

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Sandman4

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip'

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol