Sandman Sprint Duathlon 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Duathlon | Superfeet Llanc y Tywod 2023

Superfeet Llanc y Tywod 2023 Duathlon Sbrint

Dates

09 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gan ddechrau o dan fwa'r Llinell Gorffen byddwch yn rhedeg i fyny'r ffordd 'toll' am ychydig cyn troi i ffwrdd i lwybrau hardd Coedwig Niwbwrch. Byddwch yn cyrraedd y trac tywodlyd a hyd yn oed yn gorfod rhedeg ar hyd y traeth gyda golygfeydd allan i Benrhyn Llyn cyn mynd yn ôl i'r ardal pontio ac allan i'r beic.

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r ardal pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch ac yn cymryd y dde. Gan fynd ar hyd troadau ysgubol a mannau syth cyflym, byddwch yna yn mynd i'r chwith tuag at Langaffo lle mae'r ffyrdd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Gan lifo i lawr trwy'r corstiroedd tuag at Falltraeth byddwch wedyn yn troi i'r chwith eto yn ôl i'r briffordd i gyfeiriad Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r ardal pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod ond dim ond rhoi mwy o foddhad i'r cyflawniad.

Prisio

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 08/09/2023

  • £65.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 08/09/2023

  • £75.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Duathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol