Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Llwybr Lleuad Llanc y Tywod 2022

Wedi'i osod yng nghanol coed pinwydd a thwyni tywod Coedwig Niwbwrch, gyda'r haul yn machlud a'r lleuad yn adlewyrchu oddi ar y môr mae'r ras redeg llwybr 5k a 10k hon yn brofiad arbennig iawn i bawb sy'n cymryd rhan.

Yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos poblogaidd Triathlon Llanc y Tywod, bydd y ras lwybrau yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref y digwyddiad ac yn mynd â'n rhedwyr o amgylch llwybrau'r goedwig cyn eu croesawu yn ôl ar ddiwedd eu hantur.

Mae hon yn ras hwyliog i bob gallu ac oedran sydd wrth eu bodd yn rhedeg llwybr ac eisiau rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol!

Dates

10 Sep 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Races

Dewis Eich Pellter

Christian Adam 23042021 10197 3

Llanc y Tywod Llwybr Lleuad 2022

5K

10 Sep 2022

Rhedeg: 5.3km

Find out more Llwybr Lleuad Llanc y Tywod 5k 2022
0183 03 7258

Llanc y Tywod Llwybr Lleuad 2022

10k

10 Sep 2022

Rhedeg: 10.6km

Find out more Llwybr Lleuad Llanc y Tywod 10k 2022

What's Included

IMG 2684

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd

IMG 2671

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

IMG 7262

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 2739

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

0183 03 7074

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

IMG 2533

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol