Llwybr Lleuad Black Diamond 2023 | Always Aim High

Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Llwybr Lleuad Black Diamond 2023

Wedi'i osod yng nghanol coed pinwydd a thwyni tywod Coedwig Niwbwrch, gyda'r haul yn machlud a'r lleuad yn adlewyrchu oddi ar y môr mae'r ras redeg llwybr 5k a 10k hon yn brofiad arbennig iawn i bawb sy'n cymryd rhan.

Yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos poblogaidd Triathlon Llanc y Tywod, bydd y ras lwybrau yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref y digwyddiad ac yn mynd â'n rhedwyr o amgylch llwybrau'r goedwig cyn eu croesawu yn ôl ar ddiwedd eu hantur.

Mae hon yn ras hwyliog i bob gallu ac oedran sydd wrth eu bodd yn rhedeg llwybr ac eisiau rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol!

Dates

09 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Races

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Dewis Eich Pellter

Christian Adam 20201001 21294 Screens

Llwybr Lleuad Black Diamond 2023

5K

09 Sep 2023

Rhedeg: 5.3km

Find out more Sandman Torchlight Trail 5k 2022 copy
Ben Moon Smith Rock 032716 0259 cropped 1

Llwybr Lleuad Black Diamond 2023

10k

09 Sep 2023

Rhedeg: 10.6km

Find out more Sandman Torchlight Trail 10k 2022 copy

What's Included

IMG 2684

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd

IMG 2671

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

Marshal wearing an orange high vis jacket

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 2739

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

0183 03 7074

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

IMG 2533

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol