Black Diamond Torchlight Trail 2023 copy | Always Aim High

Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Black Diamond Torchlight Trail 2023 copy

Wedi'i osod yng nghanol coed pinwydd a thwyni tywod Coedwig Niwbwrch, gyda'r haul yn machlud a'r lleuad yn adlewyrchu oddi ar y môr mae'r ras redeg llwybr 5k a 10k hon yn brofiad arbennig iawn i bawb sy'n cymryd rhan.

Yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos poblogaidd Triathlon Llanc y Tywod, bydd y ras lwybrau yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref y digwyddiad ac yn mynd â'n rhedwyr o amgylch llwybrau'r goedwig cyn eu croesawu yn ôl ar ddiwedd eu hantur.

Mae hon yn ras hwyliog i bob gallu ac oedran sydd wrth eu bodd yn rhedeg llwybr ac eisiau rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol!

Dates

14 Sep 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Races

  Dewis Eich Pellter

  What's Included

  IMG 2684

  Pentref Digwyddiad Bywiog

  Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd

  IMG 2671

  Addas i Bob Aelod o'r Teulu

  Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

  Marshal wearing an orange high vis jacket

  Cymorth ar y Cwrs

  Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

  IMG 2739

  Cofrodd Gorffen Unigryw

  Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

  0183 03 7074

  Golygfeydd Syfrdanol

  Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

  IMG 2533

  Amseru Proffesiynol

  Amseru 'chip' i bawb

  Event Partners

  Amdan

  Digwyddiadau Cyfrifol