Cymraeg

Events / Cani Cross

Llanc y Tywod Llwybr Lleuad Cani Cross 2022

Wedi'i osod yng nghanol coed pinwydd a thwyni tywod Coedwig Niwbwrch, gyda'r haul yn machlud a'r lleuad yn adlewyrchu oddi ar y môr mae'r ras cani-cross llwybr 5k a 10k hon yn brofiad arbennig iawn i bawb sy'n cymryd rhan.

Yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos poblogaidd Triathlon Llanc y Tywod, bydd y ras yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref y digwyddiad ac yn tywys ein rhedwyr o amgylch llwybrau'r goedwig cyn eu croesawu yn ôl ar ddiwedd eu hantur. Bydd gan gani-groeswyr eu llinell gychwyn a'u hamser eu hunain i osgoi tagfeydd gyda rhedwyr heb gŵn.

Mae hon yn ras hwyliog i bob gallu sydd wrth eu bodd yn rhedeg gyda'u ci!

Dates

10 Sep 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Races

Dewis Eich Pellter

0183 01 6409

Llanc y Tywod Llwybr Lleuad 2022

5K

10 Sep 2022

Rhedeg: 5.3km

Find out more Llanc y Tywod Llwybr Lleuad Cani Cross 5k 2022
0183 01 6552

Llanc y Tywod Llwybr Lleuad 2022

10k

10 Sep 2022

Rhedeg: 10.6km

Find out more LANC Y TYWOD LLWYBR LLEUAD Cani-cross 10K 2022

What's Included

IMG 2684

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd.

IMG 2671

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

IMG 7262

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 2739

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

0183 03 6659

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

IMG 2588

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol