Llwybr Lleuad Canicross Black Diamond 2023 | Always Aim High

Cymraeg

Events / Cani Cross

Llwybr Lleuad Canicross Black Diamond 2023

Wedi'i osod yng nghanol coed pinwydd a thwyni tywod Coedwig Niwbwrch, gyda'r haul yn machlud a'r lleuad yn adlewyrchu oddi ar y môr mae'r ras cani-cross llwybr 5k a 10k hon yn brofiad arbennig iawn i bawb sy'n cymryd rhan.

Yn cael ei chynnal yn ystod penwythnos poblogaidd Triathlon Llanc y Tywod, bydd y ras yn dechrau ac yn gorffen ym mhentref y digwyddiad ac yn tywys ein rhedwyr o amgylch llwybrau'r goedwig cyn eu croesawu yn ôl ar ddiwedd eu hantur. Bydd gan gani-groeswyr eu llinell gychwyn a'u hamser eu hunain i osgoi tagfeydd gyda rhedwyr heb gŵn.

Mae hon yn ras hwyliog i bob gallu sydd wrth eu bodd yn rhedeg gyda'u ci!

Dates

09 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Races

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

0183 01 6409

Llwybr Lleuad Black Diamond 2023

5K

09 Sep 2023

Rhedeg: 5.3km

Find out more Sandman Torchlight Trail Cani-cross 5k 2022 copy
0183 01 6552

Llwybr Lleuad Black Diamond 2023

10k

09 Sep 2023

Rhedeg: 10.6km

Find out more Sandman Torchlight Trail Cani-cross 10K 2022 copy

What's Included

IMG 2684

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd.

IMG 2671

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

Marshal wearing an orange high vis jacket

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 2739

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

0183 03 6659

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

IMG 2588

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol