Sandman Legend 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Superfeet Llanc y Tywod 2023

Superfeet Llanc y Tywod 2023 Triathlon Legend

Dates

10 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Route Description

Gyda dechrau traeth a nofio yn y môr, mae leinio i fyny ar draeth gogoneddus Niwbwrch yn deimlad bythgofiadwy. Mae'r llwybr yn ffordd syml allan ac yn ôl ond dim ond y cefnfor fydd yn penderfynu a ydych chi'n sefyll yn erbyn dyfroedd tawel neu donnau mwy garw!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic hwn i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r cyfnod pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch, dringwch i fyny i bentref Niwbwrch a chymryd y dde. Ewch o amgylch y troadau ysgubol a adranau syth cyflym tra hefyd yn trafod strydoedd tynn y pentref cyn troi i'r chwith cyn pentref enwog Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Yna byddwch yn mynd ar Bont Menai, gan gael cipolwg ar y bont grog eiconig cyn mynd ar hyd ffordd gul yr arfordir i Fiwmares. Ym Miwmares, trowch i'r chwith a theithio i fyny Allt Goch; y Red Hill, dringfa greulon o serth cyn disgyn i lawr i'r Pentraeth. Mae rhai o'r ffyrdd yn mynd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Ewch trwy nifer o bentrefi gan gynnwys Brynteg, Rhosmeirch a Trefor gan barhau ymlaen tuag at dref glan môr Aberffraw gyda golygfeydd godidog o'r arfordir. Gan reidio trwy Falltraeth ac ymlaen tuag at Niwbwrch, disgyn i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i bontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae Triathletwyr y Legend yn cwblhau 2 lap o'r ddolen redeg safonol. Gyda Choedwig Niwbwrch unwaith yn cynnal Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Gymanwlad a Ultra Pellter, mae'n ddiogel dweud bod y llwybrau ar yr adran hon o'r radd flaenaf. Mae rhedeg trwy goed a dal cipolwg ar y môr a'r corstir yn y goedwig hon yn hudolus yn unig, os nad ydych chi wedi tynnu sylw cymaint mae'ch coesau nawr yn dechrau brifo! Nid ydym yn ei gwneud hi'n hawdd chwaith, mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod - mae'n gwneud y cyflawniad o ddod yn 'Legend' Llanc y Tywod yn hyn yn oed fwy gwerth chweil!

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 09/10/2022

  • £173.99

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 08/09/2023

  • £199.99
  • Instalment Plan Available

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 08/10/2022

  • £199.00
  • Instalment Plan Available

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 08/09/2023

  • £224.00
  • Instalment Plan Available

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Treiathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol