Sandman Sprint 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Superfeet Llanc y Tywod 2023

Superfeet Llanc y Tywod 2023 Triathlon Sbrint

Dates

09 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gyda dechrau traeth a nofio ar y môr, mae leinio i fyny ar draeth gogoneddus Niwbwrch yn deimlad bythgofiadwy. Mae'r llwybr yn ffordd syml allan ac yn ôl ond dim ond y cefnfor fydd yn penderfynu a ydych chi'n sefyll yn erbyn dyfroedd tawel neu donnau mwy garw!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r cyfnod pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch a mynd i'r dde. Gan fynd ar hyd troadau ysgubol a mannau syth cyflym, yna byddwch yn mynd i'r chwith tuag at Langaffo lle mae'r ffyrdd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Gan lifo i lawr trwy'r corstiroedd tuag at Falltraeth byddwch wedyn yn troi i'r chwith eto yn ôl i'r briffordd i gyfeiriad Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r cyfnod pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod ond dim ond rhoi mwy o foddhad i'r cyflawniad.

Prisio

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 02/09/2023

  • £89.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 02/09/2023

  • £99.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oedran

Cofrestru

Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Treiathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol