Sandman Sprint 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Superfeet Llanc y Tywod 2023

Superfeet Llanc y Tywod 2023 Triathlon Sbrint

Dates

09 Sep 2023

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Route Description

Gyda dechrau traeth a nofio ar y môr, mae leinio i fyny ar draeth gogoneddus Niwbwrch yn deimlad bythgofiadwy. Mae'r llwybr yn ffordd syml allan ac yn ôl ond dim ond y cefnfor fydd yn penderfynu a ydych chi'n sefyll yn erbyn dyfroedd tawel neu donnau mwy garw!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r cyfnod pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch a mynd i'r dde. Gan fynd ar hyd troadau ysgubol a mannau syth cyflym, yna byddwch yn mynd i'r chwith tuag at Langaffo lle mae'r ffyrdd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Gan lifo i lawr trwy'r corstiroedd tuag at Falltraeth byddwch wedyn yn troi i'r chwith eto yn ôl i'r briffordd i gyfeiriad Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r cyfnod pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod ond dim ond rhoi mwy o foddhad i'r cyflawniad.

Prisio

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 08/09/2023

  • £89.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 08/09/2023

  • £99.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oedran

Cofrestru

Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 08.09.2023

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Treiathlon Superfeet Llanc y Tywod 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol