Sandman Sbrint Byr 2021 | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Superfeet Llanc y Tywod 2022

Superfeet Llanc y Tywod 2022 Triathlon Sbrint Byr

Dates

10 Sep 2022

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gyda dechrau traeth a nofio môr, mae leinio i fyny ar draeth gogoneddus Niwbwrch yn deimlad bythgofiadwy. Mae'r llwybr yn ffordd syml allan ac yn ôl, ond dim ond y cefnfor fydd yn penderfynu a ydych chi'n sefyll yn erbyn dyfroedd tawel neu donnau mwy garw!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r ardal pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch, rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch ac yn cymryd y dde. Yn dilyn syth cyflym, byddwch yn cymryd troad i'r chwith yn sydyn, lle mae'r ffordd yn amlwg yn gulach wrth ichi ddirwyn eich ffordd yn ôl tuag at Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r ardal pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt.

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 31/10/2021

  • £66.95

Pris Safonol

Diwedd: 08/09/2022

  • £70.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oedran

Cofrestru

Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Superfeet Sandman Triathlon 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol