Cymraeg

Duathlon| Sport Pursuit Llanc y Llechi 2022

Sport Pursuit Llanc y Llechi 2022 Duathlon Sbrint

Dates

11 Jun 2022

Location

Llanberis

Distances

Route Description

Gan ddechrau o dan y Bwa Gorffen byddwch chi'n ffrwydro heibio i amgueddfa'r Llechi a thrwy'r Lagwnau hardd yn Llanberis. Yna mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â'r grisiau i fyny i ysbyty'r Chwarel cyn dychwelyd heibio chwarel Vivian, yn ôl y ffordd rydych chi wedi dod a gwyro tuag at yr ardal pontio.

Nesaf ymlaen i'r beic; beicio ochr yn ochr â'r Wyddfa, gan ddringo i fyny llwybr mynydd enwog Llanberis. Byddwch yn beicio gyntaf heibio Chwarel Llechi Dinorwig hanesyddol ac ymlaen trwy Nant Peris; wrth i'r ddringfa ddechrau llosgi, byddwch chi'n gallu tynnu eich meddwl gyda'r mynyddoedd anhygoel o'ch cwmpas. Eich trobwynt yw Gwesty enwog Pen y Gwryd lle hyfforddodd Hilary a Tenzing i ymgymryd â Mynydd Everest. Mae yna un frwydr olaf i fyny'r allt yn ôl i ben Pen y Pass yna mae i lawr yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a phontio gyda golygfeydd yr holl ffordd i Ynys Môn. Mae'r rhan o Nant Peris i Ben y Gwryd ac yn ôl eto i gyd ar ffyrdd caeedig sy'n cynnig cyfle unigryw i feicio ar y Pass enwog heb i'r traffig basio.

Gyda chymaint o hanes bydd gan y rhediad caled olaf 5.8 km lwythi i'ch cadw'n frwdfrydig wrth i'ch coesau gwyno. Gan redeg ar rai o'r llwybrau gorau o gwmpas, byddwch chi'n mynd heibio Chwarel Vivian, ac yn anelu tuag at Dinorwig, cyn cymryd darn byr o'r ffordd i gyfeiriad Fachwen. Yna byddwch chi'n troi'n serth i lawr yr allt trwy goedwigoedd hardd, gyda chipolwg ar yr Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ac yn ôl yn syth trwy'r caeau ac at y llinell derfyn lle bydd croeso cynnes Camu i'r Copa yn eich cyfarch.

Pricing

Pris Safonol -Unigolyn

Ends: 01/06/2022

  • £65.99

Pris Safonol - TÎM

Ends: 01/06/2022

  • £75.99

Important Information

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Sport Pursuit Llanc y Llechi10 Duathlon 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol