Slateman Open Water Swim 2021 | Always Aim High

Cymraeg

Events / Nofio

SportPursuit Nofio Llanc y Llechi 2022

Mae Llyn Padarn yn llyn godidog rhewlifol yn swatio yng nghanol rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd Eryri. Mae'r llyn oddeutu 2 filltir (3.2 km) o hyd ac mae'n gorchuddio tua 240 erw gan ei wneud yn un o'r llynnoedd naturiol mwyaf yng Nghymru. Ar y lan ddeheuol mae pentref prysur Llanberis tra ar yr ochr arall mae Rheilffordd Llyn Llanberis yn rhedeg trwy goetir ysblennydd Parc Gwledig Padarn.

Mae Llyn Padarn i gyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) ac yn gartref i fath prin o bysgod o'r enw Arctig Charr. Yn ôl y chwedl, daethpwyd yma o Rufain gan y Cristnogion cynnar tra bod gwyddonwyr yn credu ei bod wedi goroesi yn y llyn ers oes yr iâ; y naill ffordd neu'r llall mae'n bysgodyn eithaf cadarn sydd wedi bod o gwmpas ers cryn amser. Mae'n byw yn nyfnder y llyn sydd, ar bwynt dyfnaf o 29m, yn golygu na fyddant yn ymyrryd â'ch nofio.

Gyda’i ddyfroedd clir crisial a’i olygfeydd anhygoel mae Llyn Padarn wedi dod yn enwog fel un o’r mannau Nofio Dŵr Agored gorau yn y DU ac rydym yn gyffrous iawn i ddod â’r digwyddiadau Nofio Dŵr Agored hyn i benwythnos Triathlon Llanc y Llechi.

Dates

11 Jun 2022

Location

Llanberis

EVENT OVER

Choose your distance

slateman swim

SportPursuit Llanc y Llechi 2022

1000m

11 Jun 2022

Nofio: 1000m

Find out more Nofio Llanc y Llechi 1000m 2022
Fullresdownload slateman2016 sprint swim 2

SportPursuit Llanc y Llechi 2022

2000m

11 Jun 2022

Nofio: 2000m

Find out more Nofio Llanc y Llechi 2000m 2022
slateman swim exiting water

SportPursuit Llanc y Llechi 2022

2.4 milltir

11 Jun 2022

Nofio: 2.4 miles

Find out more Nofio Llanc y Llechi 2.4 milltir 2022

What's Included

slateman swim waiting to start event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a pharthau ymlacio

16

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Yn gyfeillgar i wylwyr a digon i'w weld a'i wneud.

slateman female swim exit

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, cychod diogelwch ac achub dŵr

IMG 2450

Cofrodd Gorffen Unigryw!

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Slateman swim lake view

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ysbrydoledig Eryri yw cefndir eich ras

slateman swim walking to start

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' a chanlyniadau ar-lein

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol