Cymraeg

Covid-19

Diogelwch pawb sy'n mynychu ein digwyddiadau yw ein prif flaenoriaeth, ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad diogel cofalent yn y gymuned. Sylwch y gall yr holl amseriadau isod newid.


Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ochr yn ochr â Triathlon a Duathlon Llanc y Llechi.

Amseroedd

Bydd y ras nofio gyntaf yn cychwyn am 11:15. Disgwylir i'r ras olaf ddod i ben am 15:30 a bydd pentref y digwyddiad yn cau am 19:00. Bydd athletwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 09:00*.

*Amseroedd yn destun i newid.

Cau Ffyrdd

Dydd Sadwrn 12fed o Fehefin 2021

Bydd Pass Llanberis yn cau rhwng maes parcio Nant Peris a'r gyffordd â'r A4086/A498 yng ngwesty Pen y Gwryd fel amlinellir ar y map

Ni fydd effaith ar yr A498.

Bydd cau'r ffordd mewn grym rhwng 09:00 a 12:15 gyda ffordd dreigl yn agor y tu ôl i'r beiciwr olaf ar ôl iddynt gyrraedd copa Pen y Pass o Ben y Gwryd ac ar eu ffordd yn ôl i lawr y pas. Bydd hyn yn digwydd tua 12:00.

Nid oes unrhyw ffyrdd yn cau ddydd Sul. Ond bydd rheolaeth traffig y tu allan i'r Maes Digwyddiad.

*Amseroedd yn destun i newid.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd oherwydd ein Covid-19. Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad diogel Covid.

Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Cymryd Rhan

Rydym bob amser yn cadw llygad am bobl i ymuno â'n tîm anhygoel o Farsialiaid a Gwirfoddolwyr ac mae'n ffordd wych o godi arian ar gyfer eich grŵp cymunedol neu elusen leol. Os ydych chi'n fusnes lleol a bod gennych gynigion dros benwythnos digwyddiadau, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynnwys yn ein cyfathrebiadau â'n hathletwyr. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer stondinau yn ein Pentref Digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.

Rydym yn argymell y mannau hyn ar gyfer gwylio'r digwyddiadau nofio.

Y dechrau / gorffen ar lan y dŵr

Byddai'r plato o dan Ysbyty'r Chwarel yn caniatáu ichi edrych i lawr ar y nofwyr

Mae croeso i chi ddod i mewn i bentref y digwyddiad i fwynhau'r awyrgylch ac ymweld â'n stondinau masnach.

Efallai y bydd cyfyngiadau ar wylwyr oherwydd Covid-19.

test