Cymraeg

Events / Duathlon

Pencampwriaethau Antur Duathlon 2022

Mae'r Pencampwriaethau Antur yn cynnwys tri thriathlon tir cymysg syfrdanol a bythgofiadwy; Llanc y Llechi, Llanc yr Eira a Llanc y Tywod. Mae cwblhau'r gyfres yn gyflawniad y mae pob triathletwr ei eisiau a phrofiad unwaith mewn oes.

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, trwy gystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Llechi*

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld amrywiaeth anhygoel o athletwyr wedi ymuno yn y Pencampwriaethau Antur o Nofis i Elite. Pan mai hanner yr her yn unig yw cwblhau'r holl ddigwyddiadau, gall unrhyw un ennill ac rydym wedi cael rhai hyrwyddwyr sydd wedi synnu'n fawr wrth godi'r pecynnau gwobrau eithriadol yn y gorffennol!

*Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

11 Jun 2022

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Dewis Eich Pellter

0115 Run Forest 6665

Pencampwriaethau Antur 2022

Sbrint

11 Jun - 10 Sep 2022

Rhedeg: 2.5km/2.4km/2.1km

Beic: 20KM/31KM/23KM

Rhedeg: 5.8km/6.1km/5.4km

Find out more Pencampwriaethau Antur Sbrint 2022
Cycle Leg

Pencampwriaethau Antur 2022

Safonol

12 Jun - 11 Sep 2022

Rhedeg: 5.8km/4.2km/5.4km

Beic: 49.6KM/69.2km/58.5km

Rhedeg: 11.5km/8.4KM/10km

Find out more Pencampwriaethau Antur Safonol 2022

What's Included

Event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

Slateman family

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

Slateman transition

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Drone Swim

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ysblennydd, ysbrydoledig Eryri yw cefndir eich ras

0135 11 2367

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Promo banner

I am a 14 time Ironman. Wow, wow, wow you guys blew me away! I am converted. Your event was so well organised, the course fantastic, marshals so, so friendly and the attitude of everyone involved so positive and co-operative. Just what us nutters want from events like this.

Cyfranogwr 2019

not set

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol