Adventure Championships Snowman Standard Duathlon… | Always Aim High

Cymraeg

Duathlon | Pencampwriaethau Antur 2023

Pencampwriaethau Antur 2023 Duathlon Safonol Llanc yr Eira

Ail randaliad y Pencampwriaethau Antur, Duathlon Llanc yr Eira nid yn unig yw digwyddiad anoddaf y Pencampwriaethau Antur ond fe'i gelwir hefyd yn ddigwyddiad anoddaf yn y DU.

Mae Llanc yr Eira yn cwmpasu'r cyfan y mae maes chwarae antur Gogledd Cymru yn ei gynnig ac mae'n waradwyddus am reswm - dim ond pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi gorffen mae yna her wahanol nad ydych chi'n ei disgwyl. Profiad cyffrous, llawn adrenalin, a phrofiad gwirioneddol epig a bythgofiadwy.

Dates

30 Jul 2023

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Nid yw'r Duathlon hwn ar gyfer y gwangalon. Rydych chi'n cael yr her anodd o redeg i fyny Moel Siabod unwaith a hanner! Yn ddiamod, dyma un o'r Duathlonau anoddaf y gellir ei gyflawni. Bydd eich rhediad cyntaf yn cynnwys esgyn i fyny llwybrau creigiog hardd Moel Siabod am 2.3km cyn troi o gwmpas a rhedeg yn ôl i lawr eto. Trowch i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig ac yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn i gyrraedd yr ardal pontio.

Mae llwybr Beicio Llanc yr Eira yn enwog am fod yn un o'r llwybrau beicio triathlon gorau yn y Byd. Mae'n cynnwys y rhan fwyaf o ddringfeydd a llwybrau mwyaf eiconig Gogledd Cymru ac mae'n her ynddo'i hun. Gan ddechrau yn agos at waelod yr Wyddfa, llifwch i lawr Bwlch Nant Gwynant a thuag at Feddgelert. Yma byddwch chi'n cwrdd ag afon Glaslyn yn beicio ochr yn ochr â'r dyfroedd gwyllt dŵr gwyn. Gan fynd draw i Faentwrog ar hyd yr esgyniadau a'r disgyniadau cul, troellog byddwch wedyn yn cychwyn eich dringfa i Dan y Grisiau, Blaenau Ffestiniog ac i fyny pas y Crimea. Mae'r disgyniad yr un mor serth yn llifo i lawr trwy Ddolwyddelan ac ar hyd Dyffryn Lledr i Fetws Y Coed. O'r fan hon, rydych chi bron yn ôl, ond mae yna un ddringfa olaf i fyny i Gapel Curig a chanol mynydd Plas Y Brenin.

I gwblhau'r ras hon mae Moel Siabod, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion unwaith eto ar y blaen. Y tro hwn mae'n rhaid i chi esgyn y 3.5km llawn i gyrraedd y copa ar 872m uwch lefel y môr cyn troi rownd i redeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y gorffeniad trowch i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig un tro olaf cyn taro'r cartref yn syth yn ôl tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn disgwyl chi.

Prisio

Pencampwriaethau Antur (Llanc y Llechi/Llanc yr Eira/Llanc y Tywod)

£169.95

Cofrestru

Early Bird Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 10/10/2022

  • £178.99
  • Instalment Plan Available

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 01/06/2022

  • £202.99
  • Instalment Plan Available

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gofynnol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Pencampwriaethau Antur 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol