Cymraeg

Duathlon | Pencampwriaethau Antur 2022

Pencampwriaethau Antur 2022 Duathlon Sbrint

O chwareli Llanberis i Goedwig ysblennydd Niwbwrch gydag ychydig o fryniau bach rhyngddynt, mae'r gyfres hon yn rhywbeth na fyddwch chi'n ei anghofio ar frys. Gogledd Cymru yw'r unig le yn y DU lle mae mynyddoedd uchel yn cwrdd â dyfroedd clir crisial ar draethau tywodlyd a llynnoedd dŵr croyw. Efallai bod y pellter yn fyrrach ond y profiad yw popeth a mwy.

Pan fyddwch chi'n cystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

*Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau os gwnewch gofnodion ar wahân yn y digwyddiadau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

11 Jun 2022 | 30 Jul 2022 | 10 Sep 2022

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

EVENT OVER

Prisio

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 01/06/2022

  • £162.99

Pris Safonol - Sbrint Pencampwriaethau Antur (Llanc y Llechi/Llanc yr Eira/Llanc y Tywod)

Diwedd: 01/06/2022

  • £162.99

EVENT OVER

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Pencampwriaethau Antur Duathlon 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol