Cymraeg

Triathlon| Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022

Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022 Triathlon Legend

Dates

12 Jun 2022

Location

Llanberis

Distances

Route Description

Mae'r llwybr beic y Legend yn profi rhai o'r golygfeydd mwyaf eiconig yng Ngogledd Cymru gan ddechrau efo nofio yn Llyn Padarn yng nghysgod yr Wyddfa wedi'i amgylchynu efo hanes y Chwareli Llechi ym mynyddoedd Cymru.

Dechreuwch y beic trwy ddringo Pen y Pass enwog Llanberis wrth ochr yr Wyddfa, cyn troi i'r dde i fyny tuag at Gapel Curig, cartref Canolfan Mynyddig Plas y Brenin. Efo golygfeydd o Lyn Mymbyr a Moel Siabod mae'r golygfeydd yn yr adran yma ddim i'w golli! Yn Gapel Curig byddech yn troi i'r chwith eto a beicio tuag at Fethesda gan fynd trwy baradwys fynyddig Cwm Ogwen. Byddech yn mynd heibio nifer o gopaon mwyaf enwog ac eiconig Cymru; Tryfan, Glyder Fach a Fawr a dechrau mynyddoedd y Carneddau. Cyn mynd i mewn i Fethesda yn iawn byddech yn troi i'r chwith tuag at Dregarth a gwneud eich ffordd ar hyd y llai bryniog ond dal heriol ystylau isaf. Ar y pwynt yma mae'r ffordd yn dargyfeirio o'r llwybr safonol a byddech yn troi i'r dde tuag at Gaernarfon. Fel yr ydych yn parhau ar hyd y cwrs tuag at Feddgelert gwnewch yn siŵr i gadw llygaid allan ar y chwith oherwydd rydych yn cylchfordeithio'r Wyddfa! Unwaith yr ydych trwy'r pentref hyfryd, henaidd o Feddgelert, rydych efo un sialens olaf i ddod. Mae'n rhaid iddych beicio i fyny'r Pass cul a throellog Nant Gwynant a dychwelyd i dop Pen y Pass. Gwnewch yn siŵr i gymryd i mewn rhai o'r golygfeydd mwyaf syfrdanol yn y wlad cyn eich disgyniad yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a'r ardal pontio.

Mae rhediad Llanc y Llechi Legend yn dau lap o'r rhediad pellter safonol. Mae'r rhediad Llanc y Llechi yn dechrau yn gweddol hawdd ond dim llai prydferth na gweddill y llwybr gan cymryd i mewn Castell hanesyddol Dolbadarn, ond wrth i chi redeg heibio Llyn Peris wrth droed Chwarel Llechi Dinorwig, peidiwch â cholli'ch nerf pan welwch yr hyn sydd i ddod. Dringfa 2km i fyny'r 'zig-zags' trwy'r chwarel sydd yn sialens i'r anadl a'r coesau. Gan barhau trwy'r dirwedd anhygoel hon a gwneuthuriad gan ddyn am 1.5km arall, yna fe ddewch i'r disgyniad i'r goedwig. Ewch tuag at Fachwen a darn byr ar y ffordd, ac yna disgyniad serth unwaith eto i'r coed. Yna byddwch chi'n gwneud eich ffordd ar hyd llwybrau hyfryd Parc Padarn a heibio'r Heb Ysbyty Chwarel wrth i chi gyrraedd eich disgyniad olaf i lawr i'r cae a'r rownd derfynol yn syth i'r llinell derfyn, efallai y bydd gennych chi, erbyn hyn, ryw syniad o'r hyn ydyw yw bod yn Llanc y Llechi go iawn.

Pricing

Pris Safonol - Unigolyn

Ends: 01/06/2022

  • £173.99

Pris Safonol - TÎM

Ends: 01/06/2022

  • £199.99

Important Information

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol