Cymraeg

Triathlon | Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022

Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022 Triathlon Sbrint Byr

Dates

11 Jun 2022

Location

Llanberis

Distances

Sold out

Route Description

Nofio yn Llyn Padarn yng nghysgod yr Wyddfa wedi'i amgylchynu gan hanes Mwyngloddio Llechi ym mryniau Cymru.

Beicio ochr yn ochr â'r Wyddfa, tuag at pass mynyddig enwog Llanberis. Byddwch yn beicio yn gyntaf heibio Chwarel Llechi hanesyddol Dinorwig ac ymlaen trwy Nant Peris; wrth i'r ddringfa ddechrau llosgi, byddwch yn cyrraedd y trobwynt ac yn mynd yn ôl i lawr y dyffryn. Mae'r rhan o Nant Peris i fyny Pass Llanberis ar ffyrdd caeedig.

Gan redeg ar rai o'r llwybrau gorau o gwmpas, byddwch chi'n mynd heibio Chwarel Vivian, ac yn mynd tuag at Dinorwig, cyn troi'n serth i lawr yr allt trwy goedwigoedd hardd, gyda chipolwg o'r Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ac yn ôl tua'r llinell derfyn yn syth trwy'r caeau lle bydd croeso cynnes Camu i'r Copa yn eich cyfarch.

Prisio

Unigolyn

£70.99

Cofrestru

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Sport Pursuit Llanc y Llechi10 2022

Sustainable racing

Digwyddiadau Cyfrifol