Cymraeg

24 awr

Yr her yw cwblhau cymaint o esgyniadau a disgyniadau â phosibl o fewn y cyfnod 24 awr. Enillwyr y digwyddiad fydd yr athletwyr sy'n cwblhau cymaint o'r rhain â phosib. Os yw rhedwr yn cychwyn lap ond nad yw'n ei gwblhau o fewn y cyfnod 24 awr, NI fydd yn cyfrif tuag at y cyfanswm ar gyfer y rhedwr neu'r tîm hwnnw. Os bydd nifer yr esgyniadau a'r disgyniadau yn gyfartal, y cyflymaf fydd yn ennill!

I ychwanegu at y cyffro a'r cymhelliant gall unigolion, parau a thimau osod y nod o gyflawni un o'r gwobrau canlynol. Bydd y gwobrau ar ffurf llechen leol unigryw sy'n nodi'r lefel uchaf a gyflawnwyd.

 • 3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa
 • 4 Gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr yr Eiger
 • 5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Mont Blanc
 • 6 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Kilimanjaro
 • 7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Ama Dablam
 • 8 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Annapurna
 • 9 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr K2
 • 10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn– y Wobr Everest Eithaf!
Yr Wyddfa Triple

3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa

Eiger Challenge

4 Gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr yr Eiger

Mt Blanc Challenge

5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Mont Blanc

Killimanjaro Challenge

6 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Kilimanjaro

Ama Dablam Challenge

7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Ama Dablam

Annapurna Challenge

8 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Annapurna

K2 Challenge

9 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr K2

Everest Challenge

10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - y Wobr Everest Eithaf

Dates

12 Jul - 13 Jul 2025

Location

Distances

Details coming soon

Routes

Snowdonia Trail Ultra

Rhedeg - Mor bell a gallwch chi!

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Wedi'i leoli ym mhentref Llanberis, mae'r llwybr yn mynd a chi i fyny ag i lawr Llwybr Llanberis; llwybr allan ag yn ôl 15km sydd yn mynd a chi heibio'r eiconig Tŷ Hanner Ffordd, Allt Moses, Pont Clogwyn ac yn y pen draw'r Copa cyn dod yn ôl i lawr.

Prisio

Solo

Diwedd: 11/08/2024

 • £115.99
 • Instalment Plan Available

Solo

Diwedd: 10/07/2025

 • £121.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2025

Pair

Diwedd: 11/08/2024

 • £180.99
 • Instalment Plan Available

Pair

Diwedd: 10/07/2025

 • £191.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2025

Team of 3

Diwedd: 11/08/2024

 • £236.99
 • Instalment Plan Available

Team of 3

Diwedd: 10/07/2025

 • £251.99
 • Instalment Plan Available

Team of 4

Diwedd: 11/08/2024

 • £296.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2025

Team of 4

Diwedd: 10/07/2025

 • £311.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2025

Team of 5

Diwedd: 11/08/2024

 • £356.99
 • Instalment Plan Available

Team of 5

Diwedd: 10/07/2025

 • £371.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2025

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Lapiau Cymwys

Gwobrau

Ardaloedd Gorffwys

Cit Gorfodol

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol