Yr Wyddfa 24 | Always Aim High

Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Yr Wyddfa 24 2023

Yr Wyddfa 24 2023 Rhedeg Llwybr 24 awr

Yr her yw cwblhau cymaint o esgyniadau a disgyniadau â phosibl o fewn y cyfnod 24 awr. Enillwyr y digwyddiad fydd yr athletwyr sy'n cwblhau cymaint o'r rhain â phosib. Os yw rhedwr yn cychwyn lap ond nad yw'n ei gwblhau o fewn y cyfnod 24 awr, NI fydd yn cyfrif tuag at y cyfanswm ar gyfer y rhedwr neu'r tîm hwnnw. Os bydd nifer yr esgyniadau a'r disgyniadau yn gyfartal, y cyflymaf fydd yn ennill!

I ychwanegu at y cyffro a'r cymhelliant gall unigolion, parau a thimau osod y nod o gyflawni un o'r gwobrau canlynol. Bydd y gwobrau ar ffurf llechen leol unigryw sy'n nodi'r lefel uchaf a gyflawnwyd.

 • 3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa
 • 5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Mont Blanc
 • 7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Kilimanjaro
 • 10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn– y Wobr Everest Eithaf!
Snowdon24 award badges2 1

3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa

Snowdon24 award badges2 5

5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Mont Blanc

Snowdon24 award badges2 7

7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Kilimanjaro

Snowdon24 award badges2 10

10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - y Wobr Everest Eithaf

Dates

08 Jul - 09 Jul 2023

Location

Llanberis

Distances

Event Starts: 08.07.2023

ENTER NOW

Routes

0179 05 5877

Rhedeg - Mor bell a gallwch chi!

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Wedi'i leoli ym mhentref Llanberis, mae'r llwybr yn mynd a chi i fyny ag i lawr Llwybr Llanberis; llwybr allan ag yn ôl 15km sydd yn mynd a chi heibio'r eiconig Tŷ Hanner Ffordd, Allt Moses, Pont Clogwyn ac yn y pen draw'r Copa cyn dod yn ôl i lawr.

Prisio

Unigol

£99.00

Cofrestru

Par

£150.00

Cofrestru

Tîm o 3

£195

Cofrestru

Tîm o 4

£245

Cofrestru

Tîm o 5

£295

Cofrestru

Solo

Diwedd: 08/07/2023

 • £113.99
 • Instalment Plan Available

Pair

Diwedd: 08/07/2023

 • £164.99
 • Instalment Plan Available

Team of 3

Diwedd: 08/07/2023

 • £214.99
 • Instalment Plan Available

Team of 4

Diwedd: 08/07/2023

 • £269.99
 • Instalment Plan Available

Team of 5

Diwedd: 08/07/2023

 • £324.99
 • Instalment Plan Available

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Lapiau Cymwys

Gwobrau

Ardaloedd Gorffwys

Cit Gorfodol

Event Starts: 08.07.2023

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Yr Wyddfa 24 2023

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol