Manylebau Technegol | Always Aim High

Cymraeg

Rhaid i'ch ffôn fodloni'r fanyleb dechnegol leiaf canlynol i ddefnyddio'r Ap 'Enhanced Virtual Event'.

  • Rhaid i bob ffôn ddefnyddio iOS 13 neu Android 8 neu system weithredu fwy diweddar. Bydd methu â chwrdd â'r fanyleb dechnegol leiaf hon yn atal yr ap olrhain rhag perfformio'n iawn a bydd yn amharu ar brofiad y defnyddiwr. Ni chynigir unrhyw ad-daliadau os yw hyn yn atal y cyfranogwr rhag cymryd rhan.
  • Mae'r defnydd o fatris yn amrywio o ffôn i ffôn. Ni fydd AAHE yn cael ei ddal yn gyfrifol am unrhyw fethiant ym mywyd y batri trwy ddefnyddio'r ap olrhain. Rydym yn cynghori pawb yn gryf i gymryd rhan gyda phecyn batri / pŵer.
  • Ni fydd AAHE yn cael ei ddal yn gyfrifol am unrhyw amhariad ar gyfranogiad digwyddiadau oherwydd bod bywyd batri ffôn yn annigonol i gwblhau'r cwrs.

Event Partners