Beth ydw i angen? | Always Aim High

Cymraeg

Ar ôl i chi gofrestru ar-lein i gymryd rhan yn y digwyddiad. Sicrhewch fod batri llawn ar eich ffôn a dyma rai cyfarwyddiadau cam wrth gam i sicrhau eich bod yn barod i fynd.

  1. Lawrlwythwch (neu ddiweddarwch os oes gennych chi eisoes) ap Digwyddiadau TDL ar Apple App Store neu Google Play Store - https://rtrt.me/app/22018
  2. Erbyn i chi dderbyn eich e-bost cadarnhau gan Gamu i'r Copa bydd eich cais wedi'i lwytho ar y rhestr. Nawr mae popeth wedi'i sefydlu i chi Hawlio'ch Proffil.
  3. Agorwch yr Ap TDL a dewis Digwyddiad Rhithiol Marathon Llwybr Eryri.
  4. Hawliwch eich proffil - mae'r rhan hon yn allweddol gan y bydd yn cysylltu'ch rhediad â'ch manylion. Hawliwch eich proffil gydag e-bost y gwnaethoch gofrestru ag ef. Mae hyn yn anfon dolen gadarnhau i'r e-bost cofrestredig. Os byddwch yn nodi e-bost na chafodd ei ddefnyddio i gofrestru, byddwch yn dychwelyd e-bost na ddaethpwyd o hyd iddo. Gwyliwch y fideo byr yma i weld yn union sut i Hawlio'ch Proffil - https://youtu.be/n60X2mlxkLg
  5. Cliciwch y ddolen gadarnhau yn eich e-bost i gwblhau Hawlio'ch Proffil.
  6. Os ydych chi'n dymuno cynnal rhediad ymarfer cyn y digwyddiad i ddod i arfer â'r ap yna pwyswch PRACTICE RUN pan fyddwch chi'n barod ac fe welwch gyfrif yn dechrau.
  7. Ddydd Gwener 16eg o Hydref 2020 bydd y digwyddiad yn cychwyn am 09:00 (BST) a byddwch yn gweld cyfri lawr i'r START. Gallwch ymuno ar unwaith a bydd hyn yn darparu'r digwyddiad mwyaf realistig ond gallwch chi gychwyn eich rhediad eich hun unrhyw bryd o 09:00 hyd at 21:00 ddydd Sul 18fed o Hydref 2020. Sylwch, mae'r cyfrif yn dechrau ar 5 eiliad i fynd ac yn cyfrif i lawr ar ôl i chi daro START
  8. Byddwch yn derbyn rhybuddion rhanedig bob 5 milltir a bydd eich olrhain yn stopio'n awtomatig ar ôl eich pellter digwyddiad rhagnodedig hyd yn oed os ydych chi'n rhedeg llwybr hirach.
  9. Gall gwylwyr eich dilyn trwy lawrlwytho Ap Digwyddiadau TDL neu yma ar gyfer y 10k - Half Marathon - Marathon

Event Partners