Cymraeg

  • Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn rhif eich digwyddiad mewn pryd ar gyfer diwrnod y digwyddiad, a bod eich medal yn aros amdanoch ar ôl i chi gwblhau'r digwyddiad rhaid i chi gofrestru erbyn hanner nos ddydd Llun y 5ed o Hydref.
  • Os cofrestrwch ar ôl hanner nos ddydd Llun y 5ed Hydref ni allwn warantu y bydd eich bib digwyddiad, medal a nwyddau ychwanegol yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer diwrnod y digwyddiad ond dylai fod gyda chi cyn pen 10 diwrnod ar ôl i'r digwyddiad ddod i ben.
  • Gall amseroedd dosbarthu rhyngwladol fod yn hirach.

Event Partners