Cymraeg

  • Isafswm oedran cofrestru ar gyfer Digwyddiad Rhithiol Marathon Llwybr Eryri yw 17 oed ar gyfer y 10k a Hanner Marathon a 18 oed ar gyfer y Marathon.
  • Cofiwch roi gwybod i rywun o ble rydych chi'n mynd a gwirio gyda nhw ar ôl dychwelyd; cario cerdyn ICE (mewn argyfwng) gyda'u manylion; neu gyngor ar unrhyw drefniadau priodol eraill y dylent eu gwneud sy'n ymwneud ag unrhyw gyflyrau meddygol ac ati.

Event Partners