Snowdonia Trail Marathon; Wales best and most… | Always Aim High

Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Marathon Llwybr Eryri 2022

Croeso i Farathon Llwybr Eryri 2022, Marathon Llwybr syfrdanol, Marathon Ultra, Hanner Marathon a 10k, gan ddechrau a gorffen ym mhrifddinas awyr agored Cymru, Llanberis. Cofrestru i Farathon Llwybr Eryri yw eich tocyn i gystadlu yn un o rasys llwybr mwyaf heriol y DU.

Mae'r llwybrau anhygoel yn archwilio'r llwybrau, golygfeydd panoramig hyfryd a dringfeydd caled sy'n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri yn gymaint o hwb i rywun sydd yn frwdfrydig am yr awyr agored. Wrth ymweld â Rhyd Ddu, Beddgelert, Nant Gwynant, Pen y Pass a'r Wyddfa, does bosib na all fod llwybr marathon llwybr mwy trawiadol yn y DU!

Mae'r Ultra Marathon a'r Marathon hefyd wedi'u cydnabod fel rasys rhagbrofol UTMB. Bydd yr Ultra yn ennill 3 pwynt ITRA i orffenwyr a'r Marathon 2 pwynt ITRA.


Dates

10 Jul 2022

Location

Llanberis

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

11

Marathon Llwybr Eryri 2022

10k

10 Jul 2022

Rhedeg: 9.8km

Find out more Llwybr Eryri 10K 2022
5

Marathon Llwybr Eryri 2022

Hanner Marathon

10 Jul 2022

Rhedeg: 12.9milltir

Find out more Hanner Marathon Llwybr Eryri 2022
0179 05 5877

Marathon Llwybr Eryri 2022

Marathon

10 Jul 2022

Rhedeg: 27.3 milltir

Find out more Marathon Llwybr Eryri 2022
0146 03 7929

Marathon Llwybr Eryri 2022

Marathon Eithaf

10 Jul 2022

Rhedeg: 59.8km

Find out more Marathon Llwybr Eithaf Eryri 2022

What's Included

DSC 0141

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man i ollwng bagiau yn ddiogel a thoiledau.

0179 07 3418

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

0110 Finish 6880

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cefnogaeth

Slate coasters

Coaster Llechi Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Py G Track

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd diguro ar draws Eryri

DSC 0119

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip', traciwr byw a chanlyniadau ar-lein

0179 02 1029

'If you are looking for a challenge, the Snowdonia Trail Marathon is up there with the toughest in the U.K. A punishing and beautiful experience in equal measure, ensure this one is on your bucket list'.

Cyfranogwr 2019

Mwy o adolygiadau

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol