Cymraeg

Events / Duathlon

Llanc yr Eira Duathlon 2021

Mae'r Duathlon Llanc yr Eira yn opsiwn perffaith ar gyfer cystadleuwyr sydd am brofi ras aml-weithgaredd yn cyfuno rhedeg a beicio mewn un yn ddigwyddiad aml-dir anoddaf y DU! Fe greodd y Sbrint Duathlon wefr ymysg duathletwyr yn ei flwyddyn gyntaf ac ers hynny rydym wedi bod â galw mawr am Duathlon Safonol, felly yn 2021 byddwn yn cynnal y ddau ddigwyddiad pellter.

Mae Llanc yr Eira yn cwmpasu'r cyfan y mae maes chwarae antur Gogledd Cymru yn ei gynnig - dim ond pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi gorffen mae yna her wahanol nad ydych chi'n ei disgwyl. Mae cyffro, adrenalin a phrofiad gwirioneddol epig a bythgofiadwy yn cwblhau'r Llanc y Llechi yn dic y mae pob duathletwr ei eisiau.

Dates

31 Jul - 01 Aug 2021

Location

Plas y Brenin, Eryri

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

Cycle Leg 3

Llanc yr Eira 2021

Sbrint

31 Jul 2021

Rhedeg 1: 2.4km

Beic: 27km

Rhedeg 2: 6km

Find out more Llanc yr Eira Sbrint Duathlon 2021
D30 8447

Llanc yr Eira 2021

Safonol

01 Aug 2021

Rhedeg 1: 4.2km

Beic: 69.2km

Rhedeg 2: 8.4km

Find out more Llanc yr Eira Duathlon Safonol

What's Included

20180805 152055

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

IMG 2956

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

IMG 0373

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Jason Burke Medal

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Snowman swim mountains boat

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ysblennydd, ysbrydoledig Eryri yw cefndir eich ras

DWP8353

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Full Size Render copy

Thanks for a wonderful race. Maddest triathlon I have ever done but the most spectacular, rewarding and beautiful. Awesome marshals and organisation. Thanks again.

Cyfranogwr 2017

Darllen yr holl adolygiadau

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol